درس ِ زندگی

یکشنبه 20 مرداد 1392 ساعت 01:42

بضی وقتا باید صبر کنی 

بضی وقتا باید سکوت کنی 

بضی وقتام بایــــد گذشت کنی !

زندگی ای که هر لحظه این چیزارو بهت درس میده !

درسای زندگی بضی وقتا تلخ ِ 

اما ازین تلخیاشم باید گذشت !


برچسب‌ها: زندگی، بی بهونه