گُنگ

جمعه 24 آبان 1392 ساعت 20:40
ی ِ حس و حال ِ گنگ ، نا شناخته ، نا آروم ، دو روز ِ غم ناک و درداور ، نمیدونم چرا ، چی شد که کبود شدن ، نمی دونم چی شد که سرخ شدن چشما ، نمی دونم !
برچسب‌ها: بغض نوشت