حول حالنا

پنج‌شنبه 29 اسفند 1392 ساعت 18:25

بس که بـد میگذرد زندگی ِ اهـل ِ جهان 

مردم از عمـر چـو سالـی گذرد ، عید کنند 


+ صائب تبریزی 

برچسب‌ها: عید نوشت