شنبه 26 اردیبهشت 1394 ساعت 18:29

بعضی وقتا فکر میکنم بودنت رویاست 

همیشه باش ، جلوی چشمام 

همیشه باش