به هوای باران

سه‌شنبه 31 شهریور 1394 ساعت 00:48

دلم یکهو نوشتن خواست ، 

نمیدانم حتی چه باید بگویم ، چه باید بنویسم 

اما دلم هوای باران دارد .

هوای پاییز ، هوای ساز ، 

هوای تو را ..

برچسب‌ها: شب نوشت