سه‌شنبه 9 خرداد 1396 ساعت 17:12


الان میتونم بگم دارم مادر میشم 

از پیاماتون ممنونم ، مادرشدنم سال پیش برای شاید چند روز بیشتر نبود ، 

یک سال ازون پست میگذره 

چ روزایی گذشتن ، بدون حرف زدن و با سکوت 

خداروشکر که هنوز هستم و هستید